Ting ting

Chúc mừng bạn Thuỵ Vân, một học sinh xuất sắc nữa của Global Me vừa giành được học bổng 20,000$ cho mỗi năm học tại trường trung học nội trú Oregon Episcopal School (Mỹ).

Thuỵ Vân hiện đang là học sinh lớp 9 tại THPT Trần Đại Nghĩa (TP.HCM), bạn sẽ du học vào tháng 8 năm học tới đây với lộ trình đầu tiên tại trường trung học Oregon Episcopal School, sau đó với kế hoạch nghề nghiệp đã vạch sẵn của mình, Vân sẽ tiếp tục Săn học bổng vào Đại học Mỹ chuyên ngành thiết kế hoạt hình.

Chúc mừng thành công của Thuỵ Vân, Global Me chúc em và tất cả các bạn khác sẽ đạt được mọi ước mơ của mình nhé. ❤
#globalme #duhoc
#sanhocbongduhoc

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: