TOP 10 KỸ NĂNG SINH VIÊN CẦN CÓ – XU HƯỚNG KỸ NĂNG NGHỀ NGHIỆP ĐẾN NĂM 2020

Các kỹ năng không chỉ các em học sinh, mà kể cả các nhà doanh nghiệp cũng như các tổ chức giáo dục cũng cần chú trọng phát triển để có thể bắt kịp sự phát triển không ngừng của thời đại.

Trong báo cáo Nghề nghiệp tương lai (Future of Jobs Report) của tổ chức kinh tế thế giới (World Economic Forum) đã đưa ra top 10 xu hướng kỹ năng cần thiết mà sinh viên cần có cho nghề nghiệp tương lai. 

Trước khi đưa ra kết luận, nhóm chuyên gia đã phải nghiên cứu sự tác động của nền kinh tế, các ngành công nghiệp dẫn đến sự thay đổi yêu cầu nguồn nhân lực.

Ví dụ, theo báo cáo chỉ ra, có tới 50% kiến thức sinh viên công nghệ học ở năm nhất đã bị lỗi thời sau tốt nghiệp. Tất cả bởi tốc độ phát triển vượt của xu hướng công nghệ. Kỹ năng cũng vậy, nếu không có sự cập nhật xu hướng kịp thời sẽ không thể đáp ứng được yêu cầu của nhà tuyển dụng. Từ đó, báo cáo đã đưa ra top 10 kỹ năng cần thiết cho năm 2020. Đồng thời có sự so sánh vị trí ưu tiên của các kỹ năng này ở năm 2015.

👉 Bạn muốn biết ngay 10 kỹ năng này hãy click vào đây để xem: http://globalme.edu.vn/y-kien-chuyen-gia/top-10-ky-nang-sinh-vien-can-co/

GLOBALME
Địa chỉ:343/1G Tô Hiến Thành, Phường 12, Quận 10, TP.HCM
Điện thoại: 0909 749 566
Email: tuvan@globalme.edu.vn
Website: globalme.edu.vn

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: